sprawy karne

W ramach świadczonych usług Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem karnym. W zależności od potrzeb Klienta występujemy zarówno w charakterze obrońcy  jak i pełnomocnika osoby pokrzywdzonej. Oferowana pomoc obejmuje udział adwokata na każdym etapie postępowania.

Celem Kancelarii jest ograniczenie lub jeżeli to możliwie wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym zarówno po stronie oskarżonego jak i pokrzywdzonego.

 

Pomoc dla osób podejrzanych i oskarżonych obejmuje w szczególności:

 • reprezentację i ochronę podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę, Policję, CBA oraz ABW
 • udział w posiedzeniach aresztowych oraz dotyczących innych środków zapobiegawczych
 • obronę w postępowaniu sądowym
 • sporządzanie apelacji i kasacji
 • reprezentację w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • obronę w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dla nieletnich.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dotyczy m.in.:

 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • udział w przesłuchaniach
 • składanie zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego bądź powoda cywilnego
 • sporządzenie aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych
 • dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK