Odszkodowania komunikacyjne Olsztyn, Ostróda | Odszkodowania powypadkowe Olsztyn, Ostróda

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne (naprawa pojazdu, szkody na osobie, śmierć osoby najbliższej).

Strona główna » Odszkodowania » Odszkodowania komunikacyjne
Samochód zmiażdżony po wypadku - uzyskał odszkodowanie

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne

Kolizje i wypadki drogowe czy nam się to podoba czy nie, są niestety stałym elementem ruchu drogowego. Z uwagi na związane z ruchem pojazdu zagrożenia, każdy samochód oraz motocykl musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zostało ono stworzone w tym celu, aby każda osoba poszkodowana zdarzeniem drogowym z udziałem takiego pojazdu mogła uzyskać stosowne odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Niezależnie zatem czy uszkodzony został Twój pojazd, czy doznałeś obrażeń ciała, czy w wyniku kolizji zostało zniszczone inne mienie, lub śmierć poniosła osoba dla Ciebie najbliższa, wówczas zakład ubezpieczeń w którym pojazd był ubezpieczony ma obowiązek wypłacić z tego powodu stosowne świadczenie pieniężne.

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Najczęstszym i niemal nieuniknionym skutkiem kolizji bądź wypadku jest uszkodzenie pojazdu. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń, który udzielał ochrony sprawcy zdarzenia, zobowiązany jest naprawić szkodę jakiej doznał poszkodowany. Odszkodowanie powinno odpowiadać kwocie potrzebnej do naprawienia pojazdu (tzw. szkoda częściowa), a jeśli koszt takiej naprawy przekraczałby wartość pojazdu sprzed szkody, wówczas odszkodowanie winno dawać poszkodowanemu możliwość zakupu podobnego pojazdu w podobnym standardzie (tzw. szkoda całkowita). Niezależnie od odszkodowania związanego stricte z uszkodzonym pojazdem, zakład ubezpieczeń powinien tez zwrócić koszty ewentualnego holowania pojazdu czy wynajmu samochodu zastępczego.

Zadośćuczynienie i odszkodowane za szkodę na osobie

Osoba, która w wyniku wypadku doznała obrażeń ciała, uprawniona jest do uzyskania zadośćuczynienia, które ma rekompensować krzywdę czyli niematerialny aspekt szkody, jak np. ból i cierpienie. Kryteria, które mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia są bardzo obszerne jednak te najbardziej istotne, to związany z wypadkiem uszczerbek na zdrowiu, długotrwałość leczenia, wiek osoby poszkodowanej, nieodwracalność następstw wypadku, itp. Co istotne w orzecznictwie Sądów przyjmuje się, że ewentualne zadośćuczynienie nie może mieć jedynie charakteru symbolicznego a tym samym nie może ograniczać się do zapłaty kwot nie mających realnego znaczenia ekonomicznego.

W przypadku szkód osobowych, nierzadko poszkodowany oprócz zadośćuczynienia będzie miał także prawo do odszkodowania. Ewentualne koszty leczenia, rehabilitacji czy utracone wskutek wypadku dochody stanowią bowiem element szkody majątkowej. Tym samym zakład ubezpieczeń zobowiązany jest także do naprawy uszczerbku powstałego z tego tytułu.

Jeżeli skutki wypadku są tak poważne, że osoba poszkodowana utraciła możliwości zarobkowe (lub też zostały one ograniczone) albo zwiększyły się jej potrzeby (np. konieczność stałej rehabilitacji, opieki osób trzecich) niezależnie od roszczeń wyżej wskazanych może się ona także ubiegać o przyznanie renty.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej.

Jeżeli spotkało nas to nieszczęście, że w wyniku wypadku komunikacyjnego zginęła osoba nam najbliższa, wówczas również przysługują nam w stosunku do zakładu ubezpieczeń określone roszczenia. Najbardziej oczywistym jest zadośćuczynienie. Uprawnionym do jego otrzymania są nie tylko, dzieci, małżonek czy rodzice zmarłego ale w określonych sytuacjach także dalsi członkowie rodziny tacy jak rodzeństwo czy wnuki.

Niezależnie od zadośćuczynienia, osoby których sytuacja życiowa wskutek śmierci osoby najbliższej uległa znacznemu pogorszeniu, mogą ubiegać się o zapłatę jednorazowego odszkodowania.

Ci zaś z najbliższych, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny lub którym dobrowolnie dostarczał środków otrzymania mogą ubiegać się o rentę.

Jak uzyskać należne odszkodowanie bądź zadośćuczynienie?

Zakład ubezpieczeń zobowiązany do zapłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia nie będzie szukał osób uprawnionych do świadczenia. Chcąc zatem uzyskać odszkodowanie należy samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika zgłosić szkodę do właściwego ubezpieczyciela.
Praktyka wskazuje, że zakładu ubezpieczeń podejmują wiele działań aby ograniczyć swoją odpowiedzialność, nierzadko w sposób wręcz bezprawny.
Z uwagi na powyższe należy wykazać się wzmożoną czujnością już na etapie postępowania likwidacyjnego. Po jego zakończeniu zakład ubezpieczeń jest bowiem zobowiązany do wydania decyzji na podstawie której przyznaje odszkodowanie i zadośćuczynienie bądź odmawia zapłaty.

Pamiętać należy, iż wydanie decyzji przez zakład ubezpieczeń nie zamyka poszkodowanemu drogi do uzyskania należnych kwot. Jeśli bowiem otrzymaliśmy świadczenie, które jest zaniżone lub w ogóle odmówiono nam wypłaty, sprawę należy skierować na drogę sądową, które w przeważającej większości wypadków kończą się rozstrzygnięciami korzystnymi dla osób poszkodowanych.

Pomoc adwokata przy ubezpieczeniach komunikacyjnych

Jak już wskazano powyższej, pomysłowość zakładów ubezpieczeń, aby obniżyć wysokość świadczenia lub w ogóle odmówić jego wypłaty, jest niemal nieograniczona. Już tylko z tego względu warto zatem skonsultować się z prawnikiem. Uzyskana pomoc pozwoli rozwiać wątpliwości jakie świadczenia można uzyskać od ubezpieczyciela oraz jakie czynności należy podjąć. Inicjując postępowanie o zapłatę odszkodowania czy też zadośćuczynienia niestety można też z góry założyć, że aby uzyskać należne świadczenie trzeba będzie się zdecydować na sprawę sądową. Zakład ubezpieczeń dobrowolnie wypłaca bowiem najczęściej kwoty, które są dalekie od tych jakie powinny zostać wypłacone. Wchodząc w spór z zakładem ubezpieczeń należy mieć także świadomość, że firmy te korzystają ze wsparcia sztabu prawników zatrudnionych w samych zakładach ubezpieczeń a także zewnętrznych kancelariach. Nie oznacz to oczywiście, że poszkodowany nie ma w takim sporze szans, pod warunkiem, że również korzysta z adwokata bądź innego prawnika, który specjalizuje się w sprawach o uzyskanie odszkodowania.

Odszkodowania komunikacyjne – najczęstsze pytania

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat