Odszkodowania Olsztyn, Ostróda | Odszkodowania majątkowe

Profesjonalna pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowania (polisy AC, ubezpieczenia majątkowe, polisy NNW).

Strona główna » Odszkodowania » Odszkodowania majątkowe
Odszkodowania komunikacyjne powypadkowe majątkowe

Odszkodowania majątkowe

Większość osób chcąc chronić swój majątek lub zabezpieczyć się na nieprzewidziane wypadki ubezpiecza swoje mienie lub zdrowie. Dostępność tego rodzaju umów oraz ich paleta jest tak szeroka, że trudno wskazać wszystkie. Do najpowszechniejszych zaliczyć należy ubezpieczenia domu, mieszkania, samochodu czy tez ubezpieczenia na wypadek choroby lub uszczerbku na zdrowiu. Niestety, o ile zawrzeć umowę jest z reguły bardzo łatwo, o tyle uzyskanie należnego odszkodowanie staje się prawdziwym wyzwaniem, z uwagi na postawę zakładów ubezpieczeń, które podejmują wiele działań aby ograniczyć swoją odpowiedzialność

Ubezpieczenie domu, mieszkania

Jeśli spotkało Cię to nieszczęście, że uszkodzeniu uległ Twój dom lub mieszkanie, wysoce prawdopodobne jest, że odszkodowanie, które otrzymałeś nie starczyło na usunięcie szkód. Likwidując szkody, rzeczoznawcy zakładów ubezpieczeń często rozmyślnie nie uwzględniają wszystkich uszkodzeń, zaniżają koszty materiałów niezbędnych do naprawy oraz koszty robocizny. Nie oznacza to jednak, że jesteś bezbronny wobec takich działań.

Odszkodowania w tytułu auto-casco

Prawdziwą plagą są zaniżone odszkodowania w przypadku likwidacji szkód na podstawie umów auto-casco. Chcąc ograniczyć swoją odpowiedzialność zakłady ubezpieczeń albo w ogóle odmawiają przyjęcia odpowiedzialności (są to przypadki coraz częstsze), albo istotnie zaniżają wartość należnych ubezpieczonemu świadczeń. Sposobów wykorzystywanych przez zakłady ubezpieczeń w tym celu jest wiele. Najpopularniejsze to rozliczenie szkody częściowej jako szkoda całkowita, sporządzenie kosztorysu naprawy przy zaniżonych stawka robocizny i z wykorzystaniem części niezgodnych z technologia naprawy czy tez pominięcie niektórych (z reguły tych najbardziej kosztownych) uszkodzeń. Mając jednak świadomość takich działań można im skutecznie przeciwdziałać.

Odszkodowania z ubezpieczenia typu NNW

W przypadku tego rodzaju umów, do zaniżenia świadczenia dochodzi najczęściej na skutek zniżenia uszczerbku na zdrowiu doznanego przez osobę poszkodowaną. Działanie to jest o tyle istotne, że kryterium powyższe stanowi główny składnik odszkodowania z polisy typu NNW.

Jak uzyskać odszkodowanie w prawidłowej wysokości?

Chcąc uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości, trzeb mieć bardzo ograniczone zaufanie do zakładu ubezpieczeń i jego przedstawicieli. Zważywszy fakt, że każdorazowa decyzja o wypłacie odszkodowania poprzedzona jest sporządzeniem przez zakład ubezpieczeń stosownego kosztorysu bądź opinii, zawsze żądajmy dostarczenia nam takiego dokumentu. Zakład ubezpieczeń nie może odmówić jego wydania. Dzięki temu jesteśmy w stanie skontrolować ustalenia zakładu ubezpieczeń i przyjęte przez niego założenia. Oczywiście aby dokładnie sprawdzić poprawność sporządzonych przez zakład ubezpieczeń dokumentów często skorzystać będziemy musieli z opinii prywatnych rzeczoznawców czy specjalistów, jednak wydatek z tym związany najczęściej zwróci się z wielokrotnością.

Pomoc adwokata w sprawach o wypłatę odszkodowania z polisy

Dochodzenie roszczeń z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczenia to z reguły proces bardzo żmudny. O ile uzyskanie tzw. kwoty bezspornej może nastąpić dość szybko, o tyle uzyskanie odszkodowania w pełnej wysokości z reguły jest bardziej czasochłonne. Szczególną uwagę w tego typu sprawach należy zwrócić na treść ubezpieczenia oraz Ogólne Warunku Ubezpieczenia, które potrafią mieć kilkadziesiąt stron postanowień umownych. Pomoc adwokata może być wówczas przydatna aby dokładnie ustalić na jakie odszkodowanie możemy liczyć oraz jakie dokumenty musimy przedłożyć do zakładu ubezpieczeń. Zlecając sprawę dla prawnika, jeśli polubowne działania nie powiodą się, to on przygotuje pozew oraz dalsze pisma procesowe w toku procesu. Adwokaci specjalizujący się w sprawach o wypłatę odszkodowań często współpracują też z rzeczoznawcami więc będą w stanie podpowiedzieć z czyich usług skorzystać w tej materii. Uzyskana w ten sposób pomoc z pewnością pozwoli obiektywnie ocenić czy prowadzenie sporu jest opłacalne i jakich rezultatów można się spodziewać.

Odszkodowania z polis majątkowych i zdrowotnych – najczęstsze pytania

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat