Szkody powypadkowe Olsztyn | Szkody powypadkowe Ostróda

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia (wypadek w gospodarstwie rolnym, poślizgnięcia na chodniku, wypadek w pracy).

Strona główna » Odszkodowania » Odszkodowania powypadkowe
Mężczyzna jeżdżący na wózku inwalidzkim - uzyskał odszkodowanie

Odszkodowanie za szkody powypadkowe

Nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się każdemu, wywołując poważne następstwa, czy to w sferze zdrowotnej czy majątkowej. Często osoby poszkodowane takimi zdarzeniami, przyjmują, że miały pecha i nawet nie próbują dochodzić jakichkolwiek roszczeń, od podmiotów które za takie szkody są odpowiedzialne. Niewiele osób wie, że za nieodśnieżony chodnik odpowiada podmiot zobowiązany do jego utrzymania (najczęściej właściciel nieruchomości), ze dziurę w drodze zarządca tej drogi, za wypadek w pracy nie tylko ZUS ale też pracodawca, zaś za wypadek w rolnictwie zakład ubezpieczeń, albowiem gospodarstwa rolne mają obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wyliczenie powyższe jest oczywiście przykładowe, albowiem zdarzeń, które mogły wywołać szkodę jest znacznie więcej. Uzyskanie za nie odszkodowania wbrew pozorom wcale nie jest niemożliwe.

Odszkodowanie za upadek na chodniku bądź drodze

Popękane nierówne chodniki czy zaśnieżone, oblodzone trakty piesze to niestety codzienność naszych miast. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że obiekty te winny być utrzymane w takim stanie, który zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom, Podmioty odpowiedzialne za ich utrzymanie, to najczęściej właściciele nieruchomości czy zarządcy dróg. Jeśli nie wywiązują się oni ze swoich obowiązków i na takim chodniku lub ciągu pieszym doszło do wypadku, osobie poszkodowanej należy się z tego tytułu odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie w gospodarstwie rolnym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde gospodarstwo rolne musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Osoba, która doznała szkody w związku z prowadzeniem takiego gospodarstw, może ze wskazanego ubezpieczenia skorzystać. Dotyczy to sytuacji, gdy szkodę wyrządził sam ubezpieczony rolnik, jak i osoby za które ponosi odpowiedzialność. Odszkodowania można się również domagać wówczas, gdy szkodę wyrządziło zwierzę chowane w gospodarstwie. Pamiętać należy, iż takiej ochronie podlegają nie tylko osoby trzecie nie związane z gospodarstwem, ale także osoby w nim zatrudnione czy członkowie rodziny ubezpieczonego rolnika.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy z pewnością zostanie czy przyznane świadczenie odszkodowawcze z ZUS. Pamiętać należy jednak, że nie jest to jedyne odszkodowanie jaki przysługuje poszkodowanemu, jeżeli szkoda powstała z winy pracodawcy (np. gdy pracodawca nie przestrzegał przepisów BHP, nie zorganizował odpowiednich szkoleń itp.). W takiej sytuacji pracownik może się bowiem domagać uzupełnienia wypłaconego przez ZUS odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela.

Jak uzyskać należne odszkodowanie za wypadek?

Pierwszym krokiem w uzyskaniu odszkodowania będzie ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę. Jest to o tyle istotne, że to właśnie do tego podmiotu musimy zgłosić szkodę i swoje żądania. Należy również pamiętać aby odpowiednio udokumentować przyczyny szkody oraz jej następstwa. W zależności od postawy sprawcy uzależnione jest dalsze postępowanie. Często sprawcy szkody posiadają dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i wówczas zdecydowanie korzystniej dla poszkodowanego jest zgłosić swoje żądania do odpowiedniego ubezpieczyciela. W przypadku gdyby sprawca takiego ubezpieczenia nie posiadał wówczas sam będzie zmuszony zapłacić odszkodowanie. Oczywiście należy liczyć się z tym, że zarówno sprawca szkody jak i jego ubezpieczyciel będą chcieli uniknąć odpowiedzialności. Wówczas konieczna może być sprawa sądowa.

Pomoc adwokata w sprawach o odszkodowanie powypadkowe

Uzyskanie odszkodowania w zdarzeniach jak te opisane powyżej, adwokat będzie nie tyle przydatny, co wręcz niezbędny. Nie mając prawniczego wykształcenia, ustalenie czy za dane zdarzenie należy się odszkodowanie -a nawet jeśli tak, to od kogo - często jest problematyczne. Adwokat z pewnością będzie jednak w stanie pomóc ustalić powyższe kwestie, jak również doradzić jakie dokumenty należy przygotować oraz do jakich instytucji się zwrócić. Wykwalifikowana pomoc będzie tym bardziej potrzeba, że sprawcy wskazanych szkód najczęściej uciekają od odpowiedzialności za zdarzenie, przez co w przeważającej większości przypadków trzeba będzie swych praw dochodzić w sądzie. Zlecając adwokatowi od samego początku prowadzenie spawy o uzyskanie odszkodowania, łatwiej będzie zgromadzić niezbędne dla przyszłego procesu dowody oraz je zabezpieczyć. To pełnomocnik zgłosi wówczas w imieniu Klienta szkodę a w razie potrzeby przygotuje pozew oraz wszelkie pisma procesowe w toku sprawy. Nie jest tajemnicą, że w sprawach w których od początku poszkodowanemu pomaga doświadczony adwokat, wypłacane odszkodowania są wyższe niż wówczas gdy poszkodowany działa samodzielnie.

Odszkodowania powypadkowe – najczęstsze pytania

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat