Ustalenie miejsca pobytu dziecka Olsztyn | Ustalenie miejsca pobytu dziecka Ostróda

Pomoc prawna w sprawach dotyczących ustalenia miejsca pobytu dziecka. Doradztwo prawne, sporządzanie pism, zastępstwo procesowe.

Strona główna » Prawo rodzinne » Miejsce pobytu dziecka
Dziecko na jesiennym spacerze. Trzyma misia Puchatka - prawo rodzinne

USTALENIE MIJESCA POBYTU DZIECKA

Miejsce zamieszkania dziecka jest tzw. pochodnym miejscem zamieszkania, albowiem uzależnione jest ono od tego gdzie zamieszkują jego rodzice. Oczywiście, jeśli rodzice mieszkają razem ustalenie gdzie ma miejsce zamieszkania dziecko nie nastręcza większych problemów. Kłopoty zaczynają się wówczas, gdy rodzice zamieszkują oddzielnie, najczęściej wskutek rozstania bądź zakończenia związku z którego dziecko pochodzi. Wówczas jeśli rodzice nie są w stanie samodzielnie ustalić z kim dziecko będzie na co dzień przebywać, konieczna może okazać się interwencja Sądu. Sprawę taką może zainicjować każdy z rodziców. Wówczas Sąd zobowiązany jest ustalić przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce zamieszkania i stałego pobytu.

Należy pamiętać, że do czasu wydania w tym zakresie rozstrzygnięcia przez Sąd, jeśli oboje rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, każdy z nich może sprawować samodzielnie opiekę nad małoletnim. W praktyce sytuacja taka jest bardzo niebezpieczna, albowiem może prowadzić do sytuacji „kto pierwszy ten lepszy” umożliwiając jednemu z rodziców faktyczne sprawowanie pieczy nad dzieckiem wbrew woli drugiego rodzica a nawet przy sprzeciwie dziecka. W takiej sytuacji dopiero ewentualne orzeczenie Sądu umożliwia drugiemu rodzicowi odzyskanie opieki. Bez tego ani Policja ani inne organy nie mogą przymusić rodzica do wydania małoletniego.

Z uwagi na powyższe warto zadbać już od samego początku, aby kwestia pobytu dziecka w przypadku rozstania rodziców została jasno i precyzyjnie określona.

Co decyduje przy kim ustalone zostanie miejsce pobytu dziecka?

Nie jest tajemnicą, że w praktyce spraw sądowych o ustalenie miejsca pobytu najczęściej to matkom powierza się sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi. Nie oznacza to jednak, że tak dzieje się zawsze i już przed rozpoczęciem sprawy jest ona de facto rozstrzygnięta.

Sąd ustalając przy którym z rodziców dziecko ma przebywać, przede wszystkim winien się kierować dobrem dziecka i tym, co będzie najlepsze właśnie dla niego. Dla ostatecznej oceny znaczenie ma wiele kwestii, które bada się w toku sprawy. Do najistotniejszych zaliczyć należy, z kim dziecko mieszkało wcześniej, jakie relacje dziecko ma z każdym z rodziców, w jakim stopniu rodzice znają potrzeby dziecka i potrafią je zaspokoić, jakie cechy charakteru ujawniają rodzice i jak może to wpływać na wychowanie dziecka, czy też jakie warunki mieszkaniowe ma każdy z rodziców.

Czy adwokat może pomóc w sprawie o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Wprawdzie w sprawach tego rodzaju, Sąd obowiązany jest czynić wiele ustaleń z urzędu, jednak w praktyce to inicjatywa dowodowa stron a przede wszystkim jakość zaoferowanych dowodów ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia. Z uwagi na powyższe, chcąc uzyskać korzystne rozstrzygnięcie, należy się do sprawy w sposób odpowiedni przygotować.

Waga postępowania i związane z tym emocje utrudniają chłodną ocenę sytuacji. Często zdarza się, że to co dla rodzica wydaje się ważne w istocie takie nie jest, zaś to co jest lekceważone, może mieć bardzo duże znaczenie. Udzielający pomocy prawnik z pewnością będzie potrafił wskazać na czym warto się skoncentrować zarówno przy gromadzeniu dowodów jak już i podczas samej sprawy sądowej. Szczególnie pomocne mogą okazać się także wskazówki, o co może pytać Sąd lub strona przeciwna, dzięki czemu łatwiej będzie odpowiedzieć nawet na trudne i niewygodne pytania. Profesjonalna pomoc przy sporządzaniu pism procesowych z pewnością pozwoli także przyspieszyć postępowanie oraz uniknąć błędów formalnych.

Ustalenie miejsca pobytu dzieci - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat