Ustalenie ojcostwa Olsztyn | Ustalenie ojcostwa Ostróda

Pomoc prawna w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. Doradztwo prawne, zastępstwo procesowe, przygotowanie pism.

Strona główna » Prawo rodzinne » Ustalenie ojcostwa
Ojciec trzymający niemowlę

USTALENIE OJCOSTWA

Pochodzenie dziecka (w sensie prawnym) może być ustalone na kilka sposobów. O ile ustalenie matki dziecka nie nastręcza problemów, o tyle z ustaleniem ojcostwa sprawy mogą nie być tak oczywiste. Jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim wówczas zachodzi domniemanie prawne, że ojcem dziecka jest małżonek matki (domniemanie to może zostać obalone w procesie o zaprzeczenie ojcostwa) i na tej podstawie sporządzany jest odpis aktu urodzenia. Jeżeli dziecko nie urodziło się w trakcie małżeństwa wówczas ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez złożenia przez ojca oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o uznaniu dziecka. Jeśli w ten sposób ustalenie ojcostwa nie jest możliwe, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

Kto może wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa?

Sprawę o ustalenie ojcostwa może zainicjować ściśle określona grupa podmiotów, do której należy zaliczyć: dziecko, matkę dziecka, domniemanego ojca oraz prokuratora. Pamiętać należy jednak, że o ile dziecko z takim żądaniem może wystąpić zawsze, to już matka i domniemany ojciec tylko do czasu, gdy dziecko nie osiągnie pełnoletności, po tej dacie jest to niemożliwe. Prokurator może zaś zainicjować postępowanie jedynie wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka bądź interes społeczny.

W jaki sposób Sąd ustala kto jest ojcem?

W praktyce spraw sądowych dowodem, który de facto przesądza o rozstrzygnięciu jest dowód z badań DNA. Za jego pomocą możliwe jest zarówno potwierdzenie ojcostwa jak i jego wykluczenie. Zdarzają się jednak sytuacje w których przeprowadzenie takiego dowodu nie jest możliwe, albowiem osoba, która powinna poddać się podaniu uchyla się od tego.
Taka taktyka procesowa nie będzie skuteczna, albowiem wówczas Sąd może przyjąć za prawdziwe twierdzenia strony przeciwnej nawet bez wykonania badań. Gdyby przeprowadzenia badań było niemożliwe z obiektywnych przyczyn, Sąd może wydać ewentualne rozstrzygnięcie na podstawie wszelkich innych dowodów oraz przy wykorzystaniu istniejących w tym zakresie domniemań prawnych.

Jakie są skutki ustalenia ojcostwa?

Oczywistym skutkiem postępowania o ustalenie ojcostwa jest potwierdzenie bądź wykluczenia, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. W przypadku potwierdzenia tej okoliczności orzeczenie Sądu nie ogranicza się jednak do rozstrzygnięcia tylko i wyłącznie w tej kwestii. Wraz ze sprawą o ustalenie ojcostwa rozstrzyganych jest wiele innych kwestii dotyczących dziecka, w szczególności zakres władzy rodzicielskiej, nazwisko małoletniego, alimenty ale także ewentualne miejsce pobytu dziecka czy sposób w jaki realizowane będą kontakty.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o ustalenie ojcostwa?

Pomoc prawna adwokata w sprawie o ustalenie ojcostwa będzie przydatna nie tylko do ustalenia czy domniemany ojciec faktycznie nim jest. Kwestię rozstrzyga bowiem badanie DNA a do tego prawnik nie jest konieczny. Jak już jednak wskazano wcześniej, postępowanie o ustalenie ojcostwa dotyczy wielu innych problemów, przy których przyszłe rozstrzygnięcie nie jest wcale oczywiste i zależy od wielu czynników.

Adwokat pomoże nie tylko dokonać analizy co Klient jest w stanie uzyskać w toku sprawy ale także podpowiedzieć jakie dowody będą przydatne i na jakim etapie sprawy je przedłożyć. Prawnik zajmujący się sprawą sporządzi też wszelki niezbędne pisma oraz udzieli wparcia podczas rozprawy.

Ustalenie ojcostwa - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat