Sprawy o zapłatę Olsztyn | Sprawy o zapłatę Ostróda

Pomoc prawna w sprawach dotyczących alimentów (zasądzenie alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego).

Strona główna » Sprawy cywilne » Sprawy o zapłatę

Czym są sprawy o zapłatę?

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej zlecanych spraw adwokatom i generalnie prawnikom. Postępowania tego rodzaju mogą dotyczyć szeregu roszczeń, których celem jest uzyskanie świadczenia pieniężnego, czyli określonej kwoty pieniężnej. Źródłem takiego obowiązku mogą być liczne zdarzenia. Podstawę taką stanowić mogą wszelkiego rodzaju sprawy o odszkodowania, wynagrodzenie za pracę, rozliczenia wynikające z umów zlecenia, najmu, sprzedaży czy niezwrócone pożyczki itp. Mnogość możliwości, w tym podstaw prawnych dochodzenia roszczeń, a także trybu ich dochodzenia sprawia, że profesjonalna pomoc może okazać się niejednokrotnie wręcz niezbędna, zarówno wówczas gdy chcemy uzyskać świadczenie pieniężne jak i skutecznie przed takim roszczeniem się bronić.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o zapłatę?

Każdy prawnik udzielając pomocy w sprawie o zapłatę, przede wszystkim powinien ocenić zasadność roszczeń zarówno pod względem faktycznym jak i prawnym. Ocena taka często pozwala uniknąć kosztownych i niepotrzebnych procesów, które od początku nie rokują na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zdarzyć się może bowiem, że choć określone roszczenie o zapłatę nam przysługuje, to jego dochodzenie jest niecelowe gdyż np. doszło do przedawnienia, bądź nie dysponujemy dowodami, które potwierdzają nasze twierdzenia. Dopiero po dokonaniu takiej analizy można zastanowić się nad dalszymi krokami, takimi jak tryb postępowania czy dowody, które należy przedłożyć w toku sprawy.

Wybór trybu dochodzenia roszczeń jest o tyle istotny, że wpływa niejednokrotnie na wysokość opłat sądowych, możliwości powoływania się na określone dowody a także przysługujące w przyszłości środki odwoławcze. Niejednokrotnie w sprawach tego rodzaju istnieje też możliwość wyboru Sądu przed którym ma toczyć się sprawa, co z pewnością także będzie miało wpływ zarówno na koszty sprawy jak i możliwość sprawnej obsługi procesu. Decyzje w jaki sposób prowadzić sprawę oraz gdzie ją prowadzić nie powinny być więc podejmowane pochopnie.

Windykacja należności – kiedy i przez kogo?

Wygranie sporu sądowego i uzyskanie wyroku zasądzającego często jest dopiero połową sukcesu, albowiem dłużnik nie chce dobrowolnie wykonać wyroku. Wówczas mamy do czynienia z windykacją należności, czyli ich przymusowym egzekwowaniem. Pamiętać należy jednak, że w drodze przymusu należności egzekwować można jedynie w toku postępowania egzekucyjnego przy udziale komornika. Aby było to możliwe zawsze wpierw trzeba uzyskać stosowny tytuł wykonawczy. Stosowanie jakichkolwiek form przymusu samodzielnie jest niedopuszczalne a działanie takie najczęściej stanowi wręcz przestępstwo.

Rolą adwokata przy windykacji należności jest więc po pierwsze uzyskanie koniecznego tytułu do takich działań przez komornika a po drugie swoisty nadzór nad działaniami komornika w tym czy prowadzone są wszelkie możliwe sposoby egzekucji z majątku dłużnika.

Sprawy o zapłatę, windykacja należności - najczęściej zadawane pytania?

 • Czy jest minimalna kwota od której można dochodzić spraw w sądzie?

  Nie ma minimalnej kwoty, która jest wymagana aby skierować sprawę o zapłatę do Sądu. Teoretycznie można więc wystąpić nawet o zapłatę 1 grosza.

 • Czy w sprawie o zapłatę zawsze musi odbyć się rozprawa?

  Inicjując sprawę o zapłatę zawsze trzeba się liczyć, że rozprawa może się odbyć, jednak często nie jest ona konieczna i możliwe jest uzyskanie tytułu wykonawczego bez rozprawy.

 • Jaki są koszty prowadzenia sprawy o zapłatę?

  Inicjując sprawę o zapłatę praktycznie w każdej sprawie należy uiścić opłatę od pozwu, która może wynosić od 30 zł do 200.000 zł. Szczegółowo wysokość opłat reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W większości spraw należy również założyć, że przeprowadzany będzie dowód z opinii biegłego. Koszt opinii w zależności od specjalności biegłego może wynosić od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy. Wynagrodzenie adwokata w sprawie o zapłatę jest każdorazowo ustalane indywidulanie z Klientem. Z uwagi na szerokie spektrum ewentualnych możliwości chcąc kompleksowo poznać koszty sprawy najlepiej skonsultować to z prawnikiem.

 • Czy komornik prowadzi działania z urzędu?

  W toku postępowania egzekucyjnego komornik jest swego rodzaju „narzędziem” w rękach wierzyciela i działa przede wszystkim na wniosek. Tym samym głównie to na wierzycielu spoczywa ciężar wskazania komornikowi jakie czynności powinien wykonać i z jakich składników majątku dłużnika prowadzić ma egzekucję.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat