Alimenty Olsztyn | Alimenty Ostróda

Pomoc prawna w sprawach dotyczących alimentów (zasądzenie alimentów, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego).

ALIMENTY

Alimenty, to najprościej rzecz ujmując świadczenie, które ma dostarczyć osobie uprawnionej, najczęściej członkowi rodziny, środków utrzymania. Z uwagi na powyższe, sprawy o alimenty są jednym z rodzajów spraw najczęściej rozpoznawanych przez Sądy Rodzinne. Trend ten wydaje się być niezmienny od wielu lat. Zapewne z tego powodu, kiedy próbujemy uzyskać informacje na temat alimentów łatwo spotkać osoby wśród znajomych, członków rodziny czy na forach internetowych, które mają w tym zakresie wiele do powiedzenia.

Niestety jakość tak uzyskanych porad jest często bardzo niskiej jakości. Wynika to z faktu, że w społeczeństwie funkcjonuje wile mitów na temat alimentów, które wprowadzają w błąd. Korzystając z takich porad bardziej można sobie zaszkodzić niż pomóc.

Sprawy o alimenty choć pozornie mogą nie wydawać się skomplikowane, w praktyce niejednokrotnie sprawiają wiele trudności osobom bez odpowiedniego przygotowania bądź wsparcia prawnika. W toku sporu pamiętać należy bowiem nie tylko aby prawidłowo sformułować czego się domagamy, ale także aby nasze stanowisko w sposób właściwy uargumentować przedstawiając stosowne dowody w odpowiednim czasie. Błędy w tym zakresie mogą być bardzo kosztowne i skutkować przegraniem sprawy.

Nie są to zaś jedyne trudności z jakimi przyjdzie się mierzyć uczestnikowi sprawy o alimenty. Przed skierowaniem sprawy o alimenty do Sądu trzeba będzie ustalić m.in., w jaki sposób roszczenie alimentacyjne ma być realizowane, jakie są usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów, jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, do kiedy istnieje obowiązek alimentacyjny i czy jest ograniczony w czasie, a przede wszystkim kto jest zobowiązany do zapłaty alimentów?

Odpowiedzi na te pytania wcale nie muszą być oczywiste zwłaszcza, gdy jesteśmy emocjonalnie zaangażowani w spór, co utrudnia podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji. Nawet jednak jeśli jesteśmy w stanie zachować spokój i opanowanie nie gwarantuje to, że wykorzystamy wszystkie możliwości jakimi dysponujemy. W końcu, ile osób bez prawniczego przygotowania wie jakie dowody będą przekonujące dla Sądu, jakie dowody są dopuszczalne, czy choćby jak ewentualnych dowodów poszukiwać?

Korzystając z pomocy naszej kancelarii mają Państwo pewność, że nic co jest istotne dla rozstrzygnięcia nie zostanie pominięte. Pozwoli to uzyskać zarówno korzystniejszy wyrok jak również zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów i emocji, które już z racji uczestniczenia w sporze sądowym udzielają się osobom zainteresowanym.

W jaki sposób pomagamy prowadzić sprawy o alimenty?

W pierwszej kolejności rozpoczynamy od analizy problemu oraz ustalamy jak najkorzystniej go rozwiązać. W tym celu informujemy o istniejących możliwościach oraz sposobach postępowania, w szczególności możliwości ustalenia alimentów na drodze pozasądowej. Wskazujemy jakie dokumenty należy zebrać do sprawy, albowiem często jest to kluczowe w kontekście przyszłego wyroku. Pomagamy ustalić jacy świadkowie mogą być pomocni oraz do jakich instytucji warto zwrócić się o udzielenie określonych informacji. Uczestniczymy wraz z Klientami w rozprawach, dzięki czemu możemy zastąpić Klientów podczas przesłuchań w zadawaniu pytań a także zadawać pytania dla nich samych, gdy pod wpływem stresu zapomną wskazać istotnych okoliczności. W ostateczności przygotowujemy środki odwoławcze od niekorzystnych rozstrzygnięć.

Alimenty - najczęściej zadawane pytania?

 • Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy o alimenty?

  Postępowania w sprawach o alimenty prowadzone są przed Sądami Rejonowymi. Osoba inicjująca sprawę o alimenty ma możliwość wyboru Sądu miejscowo właściwego. Pozew w sprawie o alimenty może być bowiem złożony zarówno do Sądu, w którego okręgu zamieszkuje osoba uprawniona do alimentów jak i do Sądu w którym zamieszkuje osoba, która do płacenia alimentów ma być zobowiązana.

 • Jakie są koszty sprawy o alimenty?

  W sprawach o alimenty osoba, która domaga się zasądzenia alimentów lub podwyższenia alimentów zasądzonych wcześniej jest zwolniona od opłaty sądowej. Strona, która domaga się uchylenia alimentów lub ich obniżenia uiszcza opłatę zależną od wartości przedmiotu sporu.
  Wynagrodzenie pełnomocnika w sprawie o alimenty jest każdorazowo ustalane indywidulanie z Klientem.

 • Jakie dokumenty są potrzebne do sprawy o alimenty?

  Do sprawy o zasądzenie alimentów potrzebne są odpisy aktów stanu cywilnego, celem wykazania pokrewieństwa między osobą domagającą się zasądzenia alimentów oraz osobą zobowiązaną do ich płacenia. W praktyce niezbędne też są dokumenty potwierdzające sytuacje materialną stron procesu, w szczególności wydatki ponoszone przez osobę uprawnioną do alimentów. Mogą to być zarówno stosowne zaświadczania jak też faktury i rachunki.

 • Ile trwa sprawa o alimenty?

  Każda sprawa jest inna jednak w większości przypadków sprawy takie nie trwają dłużej niż kilka miesięcy od złożenia pozwu do sądu.

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat