Bezpodstawne wzbogacenie Olsztyn | Bezpodstawne wzbogacenie Ostróda

Pomoc prawna w sprawach związanych z bezpodstawnym wzbogaceniem. Porady prawne, przygotowanie pism, reprezentacja Klienta sądzie.

Strona główna » Sprawy cywilne » Bezpodstawne wzbogacenie
Dwie osoby przeglądające i podpisujące dokumenty - sprawy cywilne

Bezpodstawne wzbogacenie

O bezpodstawnym wzbogaceniu możemy mówić wówczas, gdy ktoś nie mając do tego żadnej podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby.
Do bezpodstawnego wzbogacenia może dojść z różnych przyczyn zarówno zależnych od działalności ludzkiej jak i z powodów na które ani wzbogacony ani zubożony nie mają żadnego wpływu. W praktyce najczęściej jednak spotykamy się z sytuacją, gdy bezpodstawne wzbogacenie jest skutkiem spełnienia nienależnego świadczenia (np. w wykonaniu umowy która okazał się nieważna).

Zwrot bezpodstawnego wzbogacenia

Niezależnie od przyczyn z jakich doszło do bezpodstawnego wzbogacenia, osoba, która uzyskała z tego tytułu korzyść jest zobowiązania do jej zwrotu w naturze, a jeśli nie jest to możliwe, do zwrotu równowartości wzbogacenia.
Osoba zobowiązana do zwrotu korzyści z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia powinna zrobić to niezwłocznie.
W praktyce niestety często zdarza się, że osoba, która uzyskała bezpodstawnie korzyść nie chce jej zwrócić lub podejmuje starania aby obowiązek ten ograniczyć np. rozporządzając korzyścią na rzecz osób trzecich. Jeśli rozporządzenie takie nastąpiło odpłatnie wzbogacany i taki musi zwrócić wszystko, co otrzymał w zamian za rozporządzenie korzyścią. W przypadku jednak gdyby wzbogacony rozporządził wzbogaceniem nieodpłatnie, obowiązek zwrotu korzyści przejdzie na rzecz osoby, która ją otrzymała od wzbogaconego.

Czy zawsze istnieje obowiązek zwrotu korzyści uzyskanej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia?

Pamiętać należy, że obowiązek zwrotu wzbogacenia lub jego równowartości może wygasnąć. Z sytuacją taką mamy do czynienia wówczas, gdy ten kto uzyskał korzyść zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony. Obowiązek zwrotu nie wygaśnie jednak, gdy ten kto wyzbył się korzyści lub ją zużył miał świadomość, że musi ją zwrócić i liczył się z tym.
Podkreślić należy także, że nie każde zużycie (nawet te dokonane w dobrej wierze) bezpodstawnie uzyskanego świadczenia spowoduje wygaśnięcie obowiązku zwrotu.
W istocie nastąpi to jedynie wtedy, gdy korzyść zużyto w sposób bezproduktywny, konsumpcyjny

Adwokat w sprawach o bezpodstawne wzbogacenie

Przede wszystkim adwokat znając rodzaj umowy oraz okoliczności faktyczne związane z jej wykonaniem określi jakie roszczenia przysługują stronom umowy. Jest to szczególnie istotne aby podjąć skuteczne działania w ich egzekwowaniu. Po wstępnej analizie prawnik może udzielić wsparcia nie tylko udzielając porady prawnej, co do dalszych działań ale także samodzielnie na zlecenie klienta przygotować wszelkie pisma lub wziąć udział w negocjacjach. W ostateczności, adwokat może reprezentować interesy Klienta w sporze sądowym.

Odwołanie darowizny - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat