Przyjęcie i odrzucenie spadku Olsztyn | Przyjęcie i odrzucenie spadku Ostróda

Kompleksowa pomoc prawna w sprawach związanych z przyjęciem i odrzuceniem spadku. Potrzebny Ci adwokat?

Strona główna » Prawo spadkowe » Przyjęcie i odrzucenie spadku
Dokument z testamentem - prawo spadkowe i testamenty

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Przyjęcie i odrzucenia spadku są instytucjami prawa spadkowego, które mają istotne znacznie dla oznaczenia w dalszym etapie osób uprawnionych do spadku, czyli kręgu spadkobierców. Co do zasady oświadczenie takie można złożyć w terminie 6 miesięcy od chwili, gdy osoba dowiedziała się, że została powołana do spadku. Decyzję w tym zakresie należy zawsze spokojnie przemyśleć, albowiem implikuje ona poważne następstwa. Bycie spadkobiercą oznacza bowiem nie tylko przyjęcie praw ale i obowiązków.

Przyjęcie spadku

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku jest równoznaczne z potwierdzeniem, że chce się być spadkobiercą. Wraz ze złożeniem takiego oświadczenia wskazuje się sposób przyjęcia spadku. Jest to o tyle istotne, że prawo spadkowe wyróżnia zasadniczo dwa sposoby nabycia spadku, wprost (czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi) oraz z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (wówczas odpowiedzialność za długi spadkodawcy ogranicza się do wysokości odziedziczonego majątku). Oświadczenie w tym zakresie można złożyć przed Sądem lub notariuszem pod warunkiem jednak, że osoba uprawniona ma pełną zdolność do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku, w imieniu osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych oświadczenie musi złożyć jej przedstawiciel ustawowy. Co istotne oświadczenia takiego nie można złożyć z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Pamiętać należy także, że w sytuacji w której osoba uprawniona nie złoży w terminie 6 miesięcy od powołania do spadku, żadnego oświadczenia, traktowana będzie jak osoba, która spadek przyjęła. Wówczas zastosowanie ma domniemanie prawne, że doszło do nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku

Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest konieczne jeśli nie chcemy być spadkobiercą, niezależnie czy spadek ma nam przypaść na podstawie dziedziczenia ustawowego czy testamentu. Do sytuacji tej najczęściej dochodzi wówczas gdy spadkobierca pozostawił po sobie znaczne długi. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi wówczas pół roku od chwili w którym uprawniona osoba dowiedziała się o powołaniu do spadku. Po upływie tego terminu odrzucenie spadku nie jest co do zasady możliwe.

W praktyce częstym problemem jest sytuacja, kiedy odrzucić spadek należy w imieniu osoby, która sama nie może złożyć takiego oświadczenia z uwagi na brak pełnej zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione). Problem wynika z faktu, że opiekun prawny takiej osoby przed odrzuceniem spadku musi na powyższą czynność uzyskać zgodę Sądu opiekuńczego w odrębnym postępowaniu. Jest to o tyle problematyczne, że termin na wykonanie tych czynności nie ulega wydłużeniu. Nie chcąc uchybić terminowi należy więc jak najszybciej zainicjować stosowne postępowania.

Samo oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć – tak jak i oświadczenie o przyjęciu spadku – przed notariuszem lub Sądem.

Skutki odrzucenia spadku

Skuteczne złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku ma ten skutek, że osobę, która je złożyła traktuje się jako osobę, która nie dożyła otwarcia spadku. Tym samym w jej miejsce do spadku powołani są jej zstępni (dzieci, wnuki itd.).

Sytuacja prawna spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Jak już kilkakrotnie wskazywano, oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku można złożyć przed upływem pół roku od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Do tego czasu tj. złożenia oświadczeń przez wszystkich spadkobierców bądź upływu terminu na złożenia takich oświadczeń nabycie spadku ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że majątek spadkobiercy jest oddzielony od majątku spadkowego, a gdyby wierzyciele spadkowi podjęli czynności zmierzające do egzekucji długów można żądać zawieszenia takiego postępowania. We wskazanym okresie spadkobierca nie może jednak zbywać ani rozporządzać rzeczami wchodzącymi w skład spadku.

Pomoc adwokata przy przyjęciu bądź odrzuceniu spadku?

Pomoc adwokata przy przyjęciu bądź odrzuceniu spadu może odbywać się na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim adwokat będzie pomocny dla oceny czy spadek w ogóle warto przyjąć. Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku gdy do odrzucenia spadku konieczne będzie wcześniejsza zgoda sądu, kompetentny prawnik z pewnością pomoże w szybszym uzyskaniu takiej zgody. Prawidłowo sporządzony i dobrze uargumentowany wniosek nie tylko usprawni ewentualne postępowanie ale także pozwoli uzyskać korzystane rozstrzygnięcie.

Możliwe jest także upoważnienie adwokata do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w imieniu Klienta. Wówczas osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych musi jednak udzielić stosownego pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Przyjęcie i odrzucenie spadku - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat