Roszczenia z umów Olsztyn | Roszczenia z umów Ostróda

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów m.in. sprzedaży, najmu, zlecenia, umowy o dzieło, umowy ubezpieczenia, umowy o roboty budowlane.

Strona główna » Sprawy cywilne » Roszczenia z umów
Dwie osoby przeglądające i podpisujące dokumenty - sprawy cywilne

Umowa

Umowa, czyli porozumienie w zakresie wzajemnych praw i obowiązków, co najmniej dwóch stron, jest podstawą formą kształtowania obrotu gospodarczego. Umowy mogą być zawierane w różnej formie. Niekiedy dla ich ważności wystarczające jest samo wykonanie wzajemnych obowiązków, niekiedy zaś potrzebne jest zachowanie stosownej formy (np. aktu notarialnego). Strony umowy mogą ją z reguły dowolnie kształtować, tworząc niejako od podstaw lub też jedynie zmodyfikować niektóre zapisy ustawowe. Do umów z którymi najczęściej mamy do czynienia zaliczyć możemy umowę sprzedaży, najmu, zlecenia, darowizny czy umowę o dzieło jednak w praktyce jest ich dużo więcej. Każda z nich reguluje inny aspekt działalności przewidując konkretne prawa i obowiązki.
Choć przy zawieraniu umowy zakładamy, że każda ze stron będzie przestrzegać jej postanowień w praktyce wykonanie umów często rodzi spory i konflikty. Wydaje się, że najczęstszą tego przyczyną jest sporządzenie umowy w nieprawidłowy sposób, który nie odzwierciedla wzajemnych oczekiwań stron. Drugą przyczyną konfliktów jest świadome naruszanie postanowień umowy przez jednego z kontrahentów.
O ile w pierwszym wypadku można mieć nadzieję na polubowne zakończenie sporu, o tyle w drugim osoba poszkodowana swych praw musi dochodzić w sądzie.

Rodzaje roszczeń wynikających z umów

Roszczenia jakie przysługiwać będą stronom umowy uzależnione są od rodzaju umowy, dlatego wskazanie wszelkich potencjalnych roszczeń nie jest możliwe, podobnie jak wskazanie wszelkiego rodzaju umów. Należy jednak pamiętać, że przy różnych typach umowy przysługiwać będą różne roszczenia. Z tego też względu z innymi roszczeniami będziemy mieli np. przy umowie sprzedaży niż w przypadku umowy przechowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że roszczeniami, które pojawiają się najczęściej, są roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia, roszczenia o odszkodowanie gdy umowy nie wykonano lub została wykonana wadliwie, czy też roszczenia o wydanie określonych rzeczy lub ich zwrot.

Dochodzenie roszczeń w sądzie

W przypadku gdy wszelkie polubowne sposoby zażegnania konfliktu, wynikłego przy realizacji umowy, nie powiodły się, jedynym sposobem dochodzenia swych praw jest egzekwowanie ich na drodze sądowej. Rolą sądu jest wówczas rozstrzygnięcie sporu. Zważywszy, że spory tego rodzaju najczęściej rozpoznawane są przez wydziały cywilne i gospodarcze sądów powszechnych, kluczowe znacznie dla przyszłego rozstrzygnięcia będą miały przedłożone przez strony dowody na poparcie swych twierdzeń. Warto więc jeszcze przed złożeniem pozwu przygotować się do sporu.

Pomoc adwokata w dochodzeniu roszczeń z umów?

Przede wszystkim adwokat znając rodzaj umowy oraz okoliczności faktyczne związane z jej wykonaniem określi jakie roszczenia przysługują stronom umowy. Jest to szczególnie istotne aby podjąć skuteczne działania w ich egzekwowaniu. Po wstępnej analizie prawnik może udzielić wsparcia nie tylko udzielając porady prawnej, co do dalszych działań ale także samodzielnie na zlecenie klienta przygotować wszelkie pisma lub wziąć udział w negocjacjach. W ostateczności, adwokat może reprezentować interesy Klienta w sporze sądowym.

Dochodzenie roszczeń na podstawie umów - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat