Zasiedzenie Olsztyn | Zasiedzenie Ostróda

 Pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie. Porady prawne, sporządzenie pism procesowych, zastępstwo w sądzie.

Strona główna » Sprawy cywilne » Zasiedzenie
Dom ułożony z klocków na trawie - sprawy cywilne

Zasiedzenie

Zasiedzenie to legalny i nieodpłatny sposób nabycia własności rzeczy (czasem też określonego prawa jak np. służebność) bez zgody właściciela. Poprzez zasiedzenie można nabyć zarówno własność ruchomości jak i nieruchomości. Co istotne do nabycia własności w drodze zasiedzenia dochodzi z mocy prawa, jeśli spełnione są do tego określone przesłanki w postaci samoistnego posiadania i odpowiedniego upływu czasu. Jeśli wymienione przesłanki zostaną spełnione Sąd zobowiązany jest potwierdzić zasiedzenie stosownym orzeczeniem.

Czym jest samoistne posiadanie i jaki czas jest potrzebny do zasiedzenia?

Samoistne posiadanie polega na władaniu rzeczą jak właściciel pomimo, że posiadacz nie jest właścicielem ani nie korzysta z rzeczy na podstawie praw przekazanych przez osobę do tego uprawnioną. Z uwagi na powyższe posiadaczem samoistnym będzie np. lokator który samowolnie zajął pustostan a następnie dysponuje nim tak, jakby zajęty lokal należał do niego. Z drugiej strony posiadaczem samoistnym nie będzie np. najemca nieruchomości, albowiem możliwość władania rzeczą i korzystania z niej wynika z umowy najmu. Taka osoba jest zaś posiadaczem zależnym.

Nabyć prawo własności w drodze zasiedzenia może tylko posiadacz samoistny.
Niezbędny do tego jest jednak upływ czas. W przypadku nieruchomości jest to okres 20 bądź 30 lat, w zależności od tego czy posiadanie samoistne odbywało się w dobrej czy złej wierze.

Czym jest dobra i zła wiara posiadacza w przypadku zasiedzenia?

Ocena czy posiadacz samoistny jest w dobre czy złej wierze uzależniona jest od stanu świadomości posiadacza. Upraszczając problem można wskazać, że o dobrej wierze możemy mówić wówczas, gdy władający rzeczą nie ma świadomości, że nie jest właścicielem rzeczy i nie przysługuje mu prawo własności. Ze złą wiarą mamy zaś do czynienia wówczas, gdy posiadacz od początku ma świadomość, że włada rzeczą nie będąc do tego uprawnionym.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o zasiedzenie?

W sprawach o zasiedzenie kluczowa jest właściwa ocena czy osoba domagająca się stwierdzenia zasiedzenia faktycznie jest posiadaczem samoistnym a jeśli tak, to jak długo. Okoliczności pozwalające to ustalić często nie są jednoznaczne i mogą być w różny sposób interpretowane. Dodatkowo nie są to jedyne problemy, na które można się natknąć w sprawie o zasiedzenie. Wówczas pomoc adwokata może okazać się wręcz niezbędna na wielu płaszczyznach, w tym w szczególności do oceny stanu faktycznego, stanu prawnego oraz dowodów jakie przedłożyć aby uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie. Liczenie na przypadek bądź szczęście może być bardzo kosztowne zważywszy jakie ceny mają w dzisiejszych czasach nieruchomości.

Zasiedzenie - najczęściej zadawane pytania?

Więcej informacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się ze darmowymi artykułami na blogu lub skorzystaj z usług kancelarii.

ul. Jana III Sobieskiego 3c/9 (I piętro)
14-100 Ostróda

ul. Linki 3/4 pok. 311 (III piętro)
10-545 Olsztyn

© 2022 Kancelaria Adwokacka Olsztyn Ostróda - Adwokat Łukasz Pokropiński. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat